Snart klar!

Under december 2019 påbörjades ombyggnad av vår hemsida. Ny hemsida lanseras under februari 2020.

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som grundades 2011 med affärsidé att förvärva och förädla kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Idag uppgår fastighetsbeståndet till ca 80 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 28 fastigheter belägna i Stockholm och de snabbast växande regionstäderna i Mellansverige.

 markus@ankarhagen   stina@ankarhagen.se  anton@ankarhagen.se